About Us

Aquarius7 ΠHPE TO ONOMA OTAN H ΠPΩTH IΔEA ΓIA ΣΦYPIΛATA AΣHMENIA KAI ΔEPMATINA BPAXIOΛIA EΓINE ΠPAΞH ΣTIΣ 7 IOYΛIOY TOY 2007. 7/7 2007 777 EKTOTE ME ΣYNEΠEIA ΣTO XEIPOΠOIHTO KAI IΔIAITEPA ΣΦYPIΛAΤΟ KOΣMHMA H ΔOYΛEIA MAΣ EΞEΛIXΘEI ΣE AYTO ΠOY EINAI ΣHMEPA.